Bolorerdene

Wednesday, December 31, 2014

Стандарт

Англи хэлний яриа бичгийн дадлага-2 хичээлийн стандарт
English spoken and written practice-II
Индекс ...........201 Код ....... Eng 235.  Кредит ......4
Хамрах хүрээ ........МАХII. Судлах улирал  III IV .
Нийт судлах цаг .......192
                      Үүнээс:  Лекц: 0   Дадлага: 128  Бие даалт: 64
Энэ стандартыг судлах оюутны зорилгыг тодорхойлуулж бичүүлнэ. Үр дүнг тооцно.
Зорилго:
Ø  Англи хэлээр  сонсох, ярих, унших, бичих гэсэн 4 үндсэн чадварыг хөгжүүлэхийн зэрэгцээ бусад дэд чадваруудыг хөгжүүлэхэд энэ хичээлийн зорилго оршино. Хувь хүн,сургууль, олон нийт, англи хэлний багшийн мэргэжлийн онцлог, нийгмийн амьдрал сэдвийн хүрээнд оюутнуудыг санаа бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх, уншсан сонссон зүйлдээ тулгуурлан тухайн сэдвийн хүрээнд эрэмбэ дараа, логик бүтцийг хадгалан ярих чадвартай болгохын тулд заах аргын болон практик арга барилуудыг өргөнөөр ашиглаж сургана.
Хичээлийн залгамж холбоо:
Ø  Хэвтээ тэнхлэгээр: англи хэлний хэл зүй,сурган хүмүүүүлэх зүй, хүүхдийн хөгжлийн сэтгэл зүй, хэл шинжлэлийн удиртгал, монгол бичиг, авиа зүй.
Ø  Босоо тэнхлэгээр: Өмнөх залгамж холбоо: Англи хэл1,
                               Дараах залгамж холбоо: Англи хэлний яриа бичгийн дадлага III.IV
Үнэлгээ:
Ø  Хэлэхүйн үйл ажиллагаа бүрээр эзэмших мэдлэг, чадварыг тусгайлан боловсруулсан жишиг даалгаврыг гүйцэтгүүлж үнэлнэ.
Хичээлийн агуулга:/хувь хүн, сургууль, олон нийт, англи хэлний багш мэргэжлийн онцлог,  нийгмийн амьдрал сэдвийн хүрээнд/Question –Answer and Question game
How to play: Students stand in line. /fall in line/. And teacher asks a question and each student can answer for one question. If student can not answer for the question then the next student will answer it. Then take turns. It is exactly the same as the competition on National TV named ‘’AXA’’.
1.      What’s the most commonly used letter of the alphabet? (e)
2.      How do you say ‘’not organized’’ in one word? (disorganized)
3.      What book has been translated into the most languages? (Bible)
4.      End this common phrase: ‘’Happy New…’’ (Year)
5.      How many prongs are there on a dinner fork? (4)
6.      Who starts first in chess? (white)
7.      How do you call your grandmother’s sister? (great-aunt)
8.      Who plays the music at a disco? (the DJ; Disk Jockey)
9.      What letter is silent in the word ‘’people’’? (o)
10.   What’s the longest word in the English language?
11.  How many letters have the longest  word in the English? 45
12.   How many start on the flag of the USA? (51)
13.   What letter is silent in the word ‘’handsome’’? (d)
14.   Who climb mountains? (a mountaineer)
15.   How do you say ‘’not honest’’ in one word? (dishonest)
16.   What was the previous name of Thailand? (Siam)
17.   How do you call your wife’s brother? (brother-in-law)
18.   How do you call your sister’s son? (nephew)
19.   What temperature does water boil at? (100 degrees Celsius)
20.   Where is the smallest bone in the body? (ear)
21.   Which is the only mammal that can’t jump? (elephant)
22.    End this common idiom: ‘’To put your foot in your …(mouth)
23.   The word ‘’funny’’ means both ‘’amusing’’ and …(strange)


1.    а гэхэд б гэх, тийм гэхэд ийм гэх, гар гэхэд орох, ор гэхэд гарах, ор гэхэд шагайх, ид гэхэд тамшаалах, stroke someone the wrong way, to.
2.    а ч үгүй, харанхуй, таг, амандаа а ч үгүй, алгандаа падгүй,  Œ closed book  illterate, ignorant;
3.    а үсгийн ацаггүй, арвын тооны тэггүй, гурван үгийн утга мэдэхгүй, гурвалжин зүйлийн эв мэдэхгүй not know the meaning of the word;
4.    аавдаа авгай авахыг заах, ээждээ ээрүүл барихыг заах, to teach one’s grandmother to suck eggs, blind leading the blind; eggs cannot teach a hen;
5.    аавын цээж show-off, precocious child;
6.    аавын цээж гаргах to teach one’s grandmother to suck eggs.
7.    аавынд суух, дээлээ толгой дээгүүрээ нөмрөх, нарсанд суух, торны цаана суух, цоожинд суух, behind bars; bring somebody to trial; take (an) action against somebody;
8.    ааг амьсгаагүй, breathlessly, in a great hurry;
9.    ааглах, to overpower, to get the better of, to bully;
10.  аарцы нь уугаад аягы нь голох, агты нь унаад эмээлий нь голох; амташсан хэрээ арван гурав эргэх; амты нь авсан хүн хорин гурав дахих; гар бариад бугуй барих, бугуй бариад булчин атгах; хотонд ороод хонь минийх, хоймор гараад гэр минийх гэх, give someone an inch (and he will take a mile)
11.  ааш гаргах, аашлах, ааширхах, муухай зан гаргах, аашаа үзүүлэх, hit the ceiling/roof; to behave badly;
12.  ааш гэж адсага, олон ааштай, хаврын тэнгэр шиг, нэг бол хяргачих гэсэн, нэг бол долоочих гэсэн, be as slippery as an eel; be like a bear with a sore head; a bad egg;
13.  аашлах, бангадах, загнах, бут авах, break someone to atoms;
14.  аваагүй байгаа авгайгаа магтах, алаагүй баавгайн арьсыг хуваах count one’s chickens before they’re hatched;
15.  авьяас, авьяас чадвар another/two strings(s) to one’s bow;
16.  авьяаслаг, авьяастай rare anomal;
17.  адилдаа адил, годилдоо годил, дүндээ дүн, бандаа бан, таарсан таар шуудай, broad as it’s long, as thick as thieves
18.  адис хүртэх, алганы амт үзэх, гарын шүүс идэх, жавтий хүртэх, гаваг хүртэх, to get beat up; beating;
19.  адсага шиг ааштай be like a bear with a sore head
20.  ажилгүй болох, огцрох to be axed;
21.  ажилсаг, ажилтай, ажилч, хөдөлмөрч, шоргоолж шиг, зөгий шиг, махруу, work like magic, busy as а bee;
22.  ажлын төлөө, зүгээр суудаггүй, ажлын мал болсон, eager beaver
23.  ажлын хар work boots;
24.  аз мэдсэн, аз туршсан, the luck of the draw
25.  аз нь хаясан, тэнгэр нь хаясан, амны хишиг нь ард дээрээ гарсан, үйлс нь хазайсан, амыг нь тэмээ тийрсэн, хийморий нь ямаа хивсэн, It’s/That’s the story of my life; to have
26.  аз нь шовойх, тэнгэр нь түших, амандаа аяга зууж төрөх be born with a silver spoon in one’s mouth, to; be born standing on one’s feet, to., ball at one’s feet, be in luck;
27.  аз уу, эз үү as luck would have it
28.  азаа үзэх, take pot luck;
29.  азгүй тахиа, азгүй эр, тэнгэр нь хаясан, үйлс нь хазайсан be in the doldrums;
30.  азнах, хүлээзнэх, байзнах, put sth on hold;
31.  азтай аавын хүү crown everything
32.  азын тэнгэр god of luck;
33.  айдгийгаа авдартаа хийх, голы нь нугалах, ард нь гарах, даваа давах break the back of
34.  айл аймаг neighbour;
35.  айл амьтан, айл хунар, айл өрх, group of tents
36.  айлын хүний амь нэг, нэг нь нийтийн төлөө, нийт нь нэгийн төлаа, саахалт айлын санаа нэг,  айл саахалт, хаяа дэрлэсэн, all for one and one for all,
37.  айлын ганц single child;
38.  айлын том the oldest child;
39.  айлаас эрэхээр авдраа уудлах, come to hand, learn to stand on your own two feet; a bird in the hand
40.  айрагдах to be one of the first five horses in a race or archers in a match and he greeted with kumis; to be near the top;
41.  айргийн тав the first five horses to come in in a horse-race.
42.  айхад аргал хөдлөх, сүүдрээсээ цочих/айх, сүүдрээсээ айж, сүүлнээсээ бусгах be afraid of one’s own shadow, to; be afraid of one’s own shadow;
43.  алаг бөөрийн холбоотой related;
44.  алаг махны тасархай, алтан ясны хэлтэрхий kith and kin, one’s flesh and blood;
45.  алаг үзэх to be biased, to be partial;
46.  алагдах, алуулах, үхэх, эрсдэх shed/spill blood;
47.  алга болох, гялс алга болох, (зарагдах), go/sell like hot cakes;
48.  алга дарам measurement equal to the width of the palm of the hand;
49.  алган дээр байгаа юм шиг as clear as daylight;
50.  алган дээр бөмбөрөх to be spolit; to be pampered;
51.  алгаа тосох to demand, to beg;
52.  алга урвуулах хооронд, гялс манас, жолоо хумхилгүй, морин гүйхээр, шувуу шиг, нүд ирмэх зуур, ухна харайх зуур, ум хумгүй, салхин хүрд мэт, хар гүйхээрээ, хар хурдаараа, цай уух зуур, яах ийхийн зуургүй, хатиртай харын хурдаар,  at a blow/single stroke/one stroke, in a flash, without a hands turn, like a bat out of hell, make a beeline for sb/sth; as easy as winking;
53.  алганы амт үзүүлэх, турсагы нь хуулах, таван салаа боов идүүлэх give it to (someone);
54.  алганы хонхорхой хазах ask/cry for the moon; to indulge in pipe-dreams.
55.  алдаанаасаа сурах, put sth down to experience; learn  your lesson;
56.  алдас болох, буруу модонд хуцах bark up the wrong tree
57.  алды нь аваад дэлэм дээр to spoil the ship for a ha’porth of tar;
58.  алиалагч, маазрагч, марзаганагч, copycat;
59.  алин дивангарын, амбасын үеийн, улирсан баларсан, ancient history
60.  алсын моринд дөрөөлөх to set out on a long journey;
61.  алт шиг (хүн), дээд зэргийн, янзтай, мундаг, оройн дээд болсон, шилдэг, ховор, as good as gold; diamond of the first water;
62.  алтан амтай fair-spoken;
63.  алтан аяганаас ус уух, хүний зэрэгт хүрэх, амьдралын сайхныг үзэх, хүн болох, come a long way
64.  алтан боломж алдах asleep at the switch
65.  алтан гартай with a magic touch;
66.  алтан гурав golden three, golden middle; (middling mark at school)
67.  алтан дүрэм rule of  thumb
68.  алтан дэлхий golden earth;
69.  алтан дэлхий алгын чинээ it’s а small world
70.  алтан өлгийдөө очих to die;
71.  алтан сав The Golden Vessel (name of an almanac used in connection with calculations concerning death and burial) [chb14]
72.  алтан ураг, дээд язгуурт, тэнгэр заяат blue blood;
73.  алтан хайрцаг name of a manual or fortune telling; ð алтан сав.
74.  алтан хошуу хүргэх to inform, to tell tales, to tell on, to sneak;
75.  алхам алхмаар, бага багаар (сайжрах), шат шатаар, go from strength to strength; step by step;
76.  алцаганах, этг. хэлц. ацан шалаанд орох, толгой эргэх, тээнэгэлзэх, яахаа мэдэхээ байх, at a loss to do;
77.  ам ≈ square; length equal;
78.  ам ажил зөрөх, амнаасаа буцах, хэлснээсээ няцах, ухрах, back from one’s word, double-cross; to say one thing and do another;
79.  ам алдах, үг алдах, алтан хошуу өргөх, drop a brick/clanger; blow the gaff; blow the gaft; to promise, to give one’s word;
80.  ам ангайх, to gape, to be amazed;
81.  ам асуух to chaff, to needle, to ask teasingly;
82.  ам бардам, гуя шалдан full of oneself, cock of the walk; paper tiger;
83.  ам буцах, ам эргэх, буруугаа бухах, аргаа ядахдаа аавыгаа барьж өгөх, үгээ буцах, break one’s word; eat one’s words; to go back on one’s word;
84.  ам гарах, to promise; to speak out against, to confront;

Thursday, December 4, 2014

АНГЛИ ХЭЛНИЙ ХЭЛЗҮЙ-3” ХИЧЭЭЛИЙН СТАНДАРТ

·           Мэргэжлийн индекс       D 141100                   
·           Хичээлийн Код               eng 336                      
·           Кредит                             3
·           Хамрах хүрээ: Монгол Англи хэлний багшийн 3-р дамжаанд V VI
·           Судлах цаг                    144                  Семинар         96
                                    Бие даалт      48
·           Хичээлийн залгамж холбоо
-       Босоо тэнхлэгээр:  
o   Сургалтын өмнөх: Англи хэл, Англи хэлний яриа бичгийн дадлага-2, Англи хэлний хэлзүй-2
o   Сургалтын дараах: Англи Америк орон судлал, Эссэ бичих, унших, МАХЗэрэгцүүлсэн хэлзүй
-       Хэвтээгээр: ОЦМХӨгүүлбэрзүй, ОЦМХНайруулга зүй, Англи хэлний яриа бичгийн дадлага-3, Өрнийн ба Английн уран зохиол, Орчуулгын онол дадлага, АХҮгийн сан
·           Хичээлийн зорилго:
-       Монгол хэлний мэдлэг дээрээ тулгуурлан англи хэлний өгүүлбэрзүйн нэгж тогтолцоо, бүтэц ангилал, онцлог зэргийг хэлний шаталсан тогтолцоонд тулгуурлан судлах, өгүүлбэрзүйн нэгжүүдийг холбох тогтолцоо, арга хэрэглүүрүүдийг судлан улмаар эзэмшсэн мэдлэг дээрээ тулгуурлан үг, холбоо үг, өгүүлбэр, эхийг зөв найруулан бичиж унших, сэтгэх, чадвар дадлыг эзэмшүүлэх.
·           Агуулгын хүрээ: Үйл үгийн хэлбэр, баймж үйл үг, нийлмэл өгүүлбэр
·           Оюутны эзэмших мэдлэг , чадвар:

No
Бүлэг сэдэв
Эзэмших мэдлэг
Чадвар
I
The Infinitive
The Gerund

Үйл үгийн эс тухайлах хэлбэр, одоо цагийн хэлбэр, тэдгээрт хэрэглэхдэх үйл үг
Үйл үгийн эс тухайлах хэлбэр болон одоо цагийн хэлбэрт хэрэглэгддэг үйл үгийг таних
II
Modals
Англи хэлний баймж үйл үг, тэдгээрийн утга, үүрэг
Өнгөрсөн, одоо, ирээдүй цагийн хэлхээнд ашиглах
III
Clauses of Contrast Reason
Result
Purpose

Холбох үгийн утга, хэрэглээ Үүнд: even if, whether or not, in case, in the event that, because of, due to, due to the fact that, therefore, consequently, so that, in order that, though, nevertheless, despite, in spite of, despite the fact that, in spite of the fact that, on the other hand, while, whereas, otherwise, as if, as though, for, yet, now that, since
Гишүүн өгүүлбэрт цэг, таслалыг зөв хэрэглэх, холбох үгийг өгүүлбэрийн утгыг өөрчилөлгүйгээр сольж хэрэглэх
IV
Participles

Англи хэлний үйл үгийн хэлбэр, түүний бүтэц, хэрэглээ
Англи хэлний үйл үгийн хэлбэрүүд цагуудад хэрхэн илэрч буйг таних
V
Comparision
Англи хэлэнд харьцуулал, зүйрлэл, адилтгал, тэдгээрт ашиглагдах үг хэллэг
Юмсыг хооронд нь харьцуулах, зүйрлэх, адилтгах, тэдгээрийг яруу найраг, уран зохиолд ашиглаж буйг таних

Төгсөв.