Bolorerdene

Thursday, December 4, 2014

АНГЛИ ХЭЛНИЙ ХЭЛЗҮЙ-3” ХИЧЭЭЛИЙН СТАНДАРТ

·           Мэргэжлийн индекс       D 141100                   
·           Хичээлийн Код               eng 336                      
·           Кредит                             3
·           Хамрах хүрээ: Монгол Англи хэлний багшийн 3-р дамжаанд V VI
·           Судлах цаг                    144                  Семинар         96
                                    Бие даалт      48
·           Хичээлийн залгамж холбоо
-       Босоо тэнхлэгээр:  
o   Сургалтын өмнөх: Англи хэл, Англи хэлний яриа бичгийн дадлага-2, Англи хэлний хэлзүй-2
o   Сургалтын дараах: Англи Америк орон судлал, Эссэ бичих, унших, МАХЗэрэгцүүлсэн хэлзүй
-       Хэвтээгээр: ОЦМХӨгүүлбэрзүй, ОЦМХНайруулга зүй, Англи хэлний яриа бичгийн дадлага-3, Өрнийн ба Английн уран зохиол, Орчуулгын онол дадлага, АХҮгийн сан
·           Хичээлийн зорилго:
-       Монгол хэлний мэдлэг дээрээ тулгуурлан англи хэлний өгүүлбэрзүйн нэгж тогтолцоо, бүтэц ангилал, онцлог зэргийг хэлний шаталсан тогтолцоонд тулгуурлан судлах, өгүүлбэрзүйн нэгжүүдийг холбох тогтолцоо, арга хэрэглүүрүүдийг судлан улмаар эзэмшсэн мэдлэг дээрээ тулгуурлан үг, холбоо үг, өгүүлбэр, эхийг зөв найруулан бичиж унших, сэтгэх, чадвар дадлыг эзэмшүүлэх.
·           Агуулгын хүрээ: Үйл үгийн хэлбэр, баймж үйл үг, нийлмэл өгүүлбэр
·           Оюутны эзэмших мэдлэг , чадвар:

No
Бүлэг сэдэв
Эзэмших мэдлэг
Чадвар
I
The Infinitive
The Gerund

Үйл үгийн эс тухайлах хэлбэр, одоо цагийн хэлбэр, тэдгээрт хэрэглэхдэх үйл үг
Үйл үгийн эс тухайлах хэлбэр болон одоо цагийн хэлбэрт хэрэглэгддэг үйл үгийг таних
II
Modals
Англи хэлний баймж үйл үг, тэдгээрийн утга, үүрэг
Өнгөрсөн, одоо, ирээдүй цагийн хэлхээнд ашиглах
III
Clauses of Contrast Reason
Result
Purpose

Холбох үгийн утга, хэрэглээ Үүнд: even if, whether or not, in case, in the event that, because of, due to, due to the fact that, therefore, consequently, so that, in order that, though, nevertheless, despite, in spite of, despite the fact that, in spite of the fact that, on the other hand, while, whereas, otherwise, as if, as though, for, yet, now that, since
Гишүүн өгүүлбэрт цэг, таслалыг зөв хэрэглэх, холбох үгийг өгүүлбэрийн утгыг өөрчилөлгүйгээр сольж хэрэглэх
IV
Participles

Англи хэлний үйл үгийн хэлбэр, түүний бүтэц, хэрэглээ
Англи хэлний үйл үгийн хэлбэрүүд цагуудад хэрхэн илэрч буйг таних
V
Comparision
Англи хэлэнд харьцуулал, зүйрлэл, адилтгал, тэдгээрт ашиглагдах үг хэллэг
Юмсыг хооронд нь харьцуулах, зүйрлэх, адилтгах, тэдгээрийг яруу найраг, уран зохиолд ашиглаж буйг таних

Төгсөв.


No comments:

Post a Comment