Bolorerdene

Wednesday, December 31, 20141.    а гэхэд б гэх, тийм гэхэд ийм гэх, гар гэхэд орох, ор гэхэд гарах, ор гэхэд шагайх, ид гэхэд тамшаалах, stroke someone the wrong way, to.
2.    а ч үгүй, харанхуй, таг, амандаа а ч үгүй, алгандаа падгүй,  Œ closed book  illterate, ignorant;
3.    а үсгийн ацаггүй, арвын тооны тэггүй, гурван үгийн утга мэдэхгүй, гурвалжин зүйлийн эв мэдэхгүй not know the meaning of the word;
4.    аавдаа авгай авахыг заах, ээждээ ээрүүл барихыг заах, to teach one’s grandmother to suck eggs, blind leading the blind; eggs cannot teach a hen;
5.    аавын цээж show-off, precocious child;
6.    аавын цээж гаргах to teach one’s grandmother to suck eggs.
7.    аавынд суух, дээлээ толгой дээгүүрээ нөмрөх, нарсанд суух, торны цаана суух, цоожинд суух, behind bars; bring somebody to trial; take (an) action against somebody;
8.    ааг амьсгаагүй, breathlessly, in a great hurry;
9.    ааглах, to overpower, to get the better of, to bully;
10.  аарцы нь уугаад аягы нь голох, агты нь унаад эмээлий нь голох; амташсан хэрээ арван гурав эргэх; амты нь авсан хүн хорин гурав дахих; гар бариад бугуй барих, бугуй бариад булчин атгах; хотонд ороод хонь минийх, хоймор гараад гэр минийх гэх, give someone an inch (and he will take a mile)
11.  ааш гаргах, аашлах, ааширхах, муухай зан гаргах, аашаа үзүүлэх, hit the ceiling/roof; to behave badly;
12.  ааш гэж адсага, олон ааштай, хаврын тэнгэр шиг, нэг бол хяргачих гэсэн, нэг бол долоочих гэсэн, be as slippery as an eel; be like a bear with a sore head; a bad egg;
13.  аашлах, бангадах, загнах, бут авах, break someone to atoms;
14.  аваагүй байгаа авгайгаа магтах, алаагүй баавгайн арьсыг хуваах count one’s chickens before they’re hatched;
15.  авьяас, авьяас чадвар another/two strings(s) to one’s bow;
16.  авьяаслаг, авьяастай rare anomal;
17.  адилдаа адил, годилдоо годил, дүндээ дүн, бандаа бан, таарсан таар шуудай, broad as it’s long, as thick as thieves
18.  адис хүртэх, алганы амт үзэх, гарын шүүс идэх, жавтий хүртэх, гаваг хүртэх, to get beat up; beating;
19.  адсага шиг ааштай be like a bear with a sore head
20.  ажилгүй болох, огцрох to be axed;
21.  ажилсаг, ажилтай, ажилч, хөдөлмөрч, шоргоолж шиг, зөгий шиг, махруу, work like magic, busy as а bee;
22.  ажлын төлөө, зүгээр суудаггүй, ажлын мал болсон, eager beaver
23.  ажлын хар work boots;
24.  аз мэдсэн, аз туршсан, the luck of the draw
25.  аз нь хаясан, тэнгэр нь хаясан, амны хишиг нь ард дээрээ гарсан, үйлс нь хазайсан, амыг нь тэмээ тийрсэн, хийморий нь ямаа хивсэн, It’s/That’s the story of my life; to have
26.  аз нь шовойх, тэнгэр нь түших, амандаа аяга зууж төрөх be born with a silver spoon in one’s mouth, to; be born standing on one’s feet, to., ball at one’s feet, be in luck;
27.  аз уу, эз үү as luck would have it
28.  азаа үзэх, take pot luck;
29.  азгүй тахиа, азгүй эр, тэнгэр нь хаясан, үйлс нь хазайсан be in the doldrums;
30.  азнах, хүлээзнэх, байзнах, put sth on hold;
31.  азтай аавын хүү crown everything
32.  азын тэнгэр god of luck;
33.  айдгийгаа авдартаа хийх, голы нь нугалах, ард нь гарах, даваа давах break the back of
34.  айл аймаг neighbour;
35.  айл амьтан, айл хунар, айл өрх, group of tents
36.  айлын хүний амь нэг, нэг нь нийтийн төлөө, нийт нь нэгийн төлаа, саахалт айлын санаа нэг,  айл саахалт, хаяа дэрлэсэн, all for one and one for all,
37.  айлын ганц single child;
38.  айлын том the oldest child;
39.  айлаас эрэхээр авдраа уудлах, come to hand, learn to stand on your own two feet; a bird in the hand
40.  айрагдах to be one of the first five horses in a race or archers in a match and he greeted with kumis; to be near the top;
41.  айргийн тав the first five horses to come in in a horse-race.
42.  айхад аргал хөдлөх, сүүдрээсээ цочих/айх, сүүдрээсээ айж, сүүлнээсээ бусгах be afraid of one’s own shadow, to; be afraid of one’s own shadow;
43.  алаг бөөрийн холбоотой related;
44.  алаг махны тасархай, алтан ясны хэлтэрхий kith and kin, one’s flesh and blood;
45.  алаг үзэх to be biased, to be partial;
46.  алагдах, алуулах, үхэх, эрсдэх shed/spill blood;
47.  алга болох, гялс алга болох, (зарагдах), go/sell like hot cakes;
48.  алга дарам measurement equal to the width of the palm of the hand;
49.  алган дээр байгаа юм шиг as clear as daylight;
50.  алган дээр бөмбөрөх to be spolit; to be pampered;
51.  алгаа тосох to demand, to beg;
52.  алга урвуулах хооронд, гялс манас, жолоо хумхилгүй, морин гүйхээр, шувуу шиг, нүд ирмэх зуур, ухна харайх зуур, ум хумгүй, салхин хүрд мэт, хар гүйхээрээ, хар хурдаараа, цай уух зуур, яах ийхийн зуургүй, хатиртай харын хурдаар,  at a blow/single stroke/one stroke, in a flash, without a hands turn, like a bat out of hell, make a beeline for sb/sth; as easy as winking;
53.  алганы амт үзүүлэх, турсагы нь хуулах, таван салаа боов идүүлэх give it to (someone);
54.  алганы хонхорхой хазах ask/cry for the moon; to indulge in pipe-dreams.
55.  алдаанаасаа сурах, put sth down to experience; learn  your lesson;
56.  алдас болох, буруу модонд хуцах bark up the wrong tree
57.  алды нь аваад дэлэм дээр to spoil the ship for a ha’porth of tar;
58.  алиалагч, маазрагч, марзаганагч, copycat;
59.  алин дивангарын, амбасын үеийн, улирсан баларсан, ancient history
60.  алсын моринд дөрөөлөх to set out on a long journey;
61.  алт шиг (хүн), дээд зэргийн, янзтай, мундаг, оройн дээд болсон, шилдэг, ховор, as good as gold; diamond of the first water;
62.  алтан амтай fair-spoken;
63.  алтан аяганаас ус уух, хүний зэрэгт хүрэх, амьдралын сайхныг үзэх, хүн болох, come a long way
64.  алтан боломж алдах asleep at the switch
65.  алтан гартай with a magic touch;
66.  алтан гурав golden three, golden middle; (middling mark at school)
67.  алтан дүрэм rule of  thumb
68.  алтан дэлхий golden earth;
69.  алтан дэлхий алгын чинээ it’s а small world
70.  алтан өлгийдөө очих to die;
71.  алтан сав The Golden Vessel (name of an almanac used in connection with calculations concerning death and burial) [chb14]
72.  алтан ураг, дээд язгуурт, тэнгэр заяат blue blood;
73.  алтан хайрцаг name of a manual or fortune telling; ð алтан сав.
74.  алтан хошуу хүргэх to inform, to tell tales, to tell on, to sneak;
75.  алхам алхмаар, бага багаар (сайжрах), шат шатаар, go from strength to strength; step by step;
76.  алцаганах, этг. хэлц. ацан шалаанд орох, толгой эргэх, тээнэгэлзэх, яахаа мэдэхээ байх, at a loss to do;
77.  ам ≈ square; length equal;
78.  ам ажил зөрөх, амнаасаа буцах, хэлснээсээ няцах, ухрах, back from one’s word, double-cross; to say one thing and do another;
79.  ам алдах, үг алдах, алтан хошуу өргөх, drop a brick/clanger; blow the gaff; blow the gaft; to promise, to give one’s word;
80.  ам ангайх, to gape, to be amazed;
81.  ам асуух to chaff, to needle, to ask teasingly;
82.  ам бардам, гуя шалдан full of oneself, cock of the walk; paper tiger;
83.  ам буцах, ам эргэх, буруугаа бухах, аргаа ядахдаа аавыгаа барьж өгөх, үгээ буцах, break one’s word; eat one’s words; to go back on one’s word;
84.  ам гарах, to promise; to speak out against, to confront;


No comments:

Post a Comment